Cách tính tài nguyên bị cướp trong game clash of clans

Nhiều người chơi Clash of clans khi bị cướp và khi đi đánh đang phân vân mà không biết hỏi ai về số lượng tài nguyên (Gold, Elixir và Dark elixir) mất khi bị cướp, mình viết bài này để các bạn tìm hiểu và hy vọng điều thắc mắc của bạn sẽ được giải tỏa.

Gold Elixir và Dark elixir

Gold Elixir và Dark elixir

1. Đối với Gold và Eli
Nguồn cung cấp: Kho (storage), Mỏ (mine, collector) và nhà chính (Town Hall)

a. Kho: Từ hall 1 –> hall 5 sẽ hiển thị 20% tài nguyên có trong kho mức khống chế tối đa cướp từ kho là 200k. Bắt đầu từ Hall 6 sẽ giảm dần 2% tài nguyên trong kho đối với mỗi 1 cấp độ tăng lên của Town Hall. Tuy nhiên từ Hall 7 mức khống chế tối đa lại tăng dần 50K ứng với mỗi cấp hộ tăng lên của Town Hall. Xem chi tiết bảng sau:

gold-elixir

gold-elixir

b. Mỏ: Hiển thị 50% lượng Gold và Elixir còn nằm trong mỏ chưa đc thu hoạch.

c. Town Hall: 1K mỗi thứ

d. Luật công bằng:

 • Người tấn công hơn người phòng thủ từ 4 Hall trở lên chỉ nhận đc 5% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công hơn người phòng thủ 3 Hall chỉ nhận đc 25% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công hơn người phòng thủ 2 Hall chỉ nhận đc 50% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công hơn người phòng thủ 1 Hall chỉ nhận đc 90% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công có Hall bằng hoặc thấp so với người phòng thủ nhận đc 100% theo cách tính ở trên.

2. Đối với Dark elixir
Nguồn cung cấp: Kho và mỏ khai thác (Drill).

Dark Elixir

Kho Dark Elixir

Dark ElixirDrill

Mỏ Dark ElixirDrill

a. Kho: Tương tự như Gold/Elixir các bạn có thể xem chi tiết theo bảng sau:

Dark elixir

Dark elixir

b. Mỏ: Hiển thị 75% lượng Dark còn ở mỏ chưa được thu hoạch.

c. Luật công bằng áp dụng tương tự trường hợp Gold và Elixir.

 • Người tấn công hơn người phòng thủ từ 4 Hall trở lên chỉ nhận đc 5% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công hơn người phòng thủ 3 Hall chỉ nhận đc 25% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công hơn người phòng thủ 2 Hall chỉ nhận đc 50% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công hơn người phòng thủ 1 Hall chỉ nhận đc 90% theo cách tính ở trên.
 • Người tấn công có Hall bằng hoặc thấp so với người phòng thủ nhận đc 100% theo cách tính ở trên.

Hy vọng với bài viết này các bạn sẽ tính được số lượng (Gold, Elixir và Dark elixir) mất đi nếu nhà bạn bị cướp.

 

  1. Cà Chua Thối 01/06/2014

  Hãy cùng chúng tôi bình luận về bài viết này!

Free 1200 gems  Trong Game clash of clans.
Click vào đây để xem!
Free 1200 gems