Hệ thống LEAGUE trong Clash of Clans

Vì một số người vẫn chưa hiểu cách hoạt động của hệ thống liên minh league system trong clash of clans nên mình dịch lại bài này để mọi người ngâm cứu nhé.

LEAGUE trong Clash of Clans

LEAGUE trong Clash of Clans

Để tham gia một league, hãy đi tấn công một người chơi nào đó.

 • Bạn sẽ được tự động xếp vào một League nếu cúp của bạn > 400
 • Bạn sẽ được promote hoặc demote lên/xuống các League khác nếu bạn có mức cúp cao hơn/thấp hơn định mức nhất định (sẽ được nói sau)
 • Bạn sẽ nhận được một lượng gold/elxir bonus tương ứng với cấp độ league của bạn nếu thắng một trận attack (1,2,3 sao)
 • Bonus này không áp dụng cho Revenge, win khi Defend nhà và chế độ đánh offline (campaign)
 • Bạn sẽ được tự động xếp trong một League có 100 người chơi ngẫu nhiên, cùng cấp độ League với bạn.
 • Mỗi League sẽ ghi lại chỉ số win khi attack/defend của bạn, chỉ số này sẽ mất khi mùa giải (season) kết thúc (sau mỗi 2 tuần). Và bạn sẽ KHÔNG nhận được gì từ chỉ số này, kể cả khi bạn đứng đầu League của mình về chỉ số đó.
 • Bạn sẽ KHÔNG nhận được bonus gì khác nếu kết thúc mùa giải và bạn đứng đầu league của mình.
 • Khi mùa giải kết thúc, tất cả mọi người chơi sẽ trở thành “không đc xếp hạng” nghĩa là không ở trong một League nào cả. Nếu bạn muốn vào League thì lại đi tấn công một trận.

Thông tin chi tiết về các cấp độ League.

Bronze III

 • Mức cúp: 400 – 499
 • Bị Demote khi cúp hạ xuống dưới 300
 • Được Promote nếu cúp lên trên 500
 • Bonus: 400 Gold + 400 Elixir

Bronze II

 • Mức cúp: 500-599
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 450
 • Được Promote nếu cúp lên trên 600
 • Bonus: 500 Gold + 500 Elixir

Bronze I

 • Mức cúp: 600-799
 • Bị Demote khi cúp hạ xuống dưới 550
 • Được Promote nếu cúp lên trên 800
 • Bonus: 750 Gold + 750 Elixir

Silver III

 • Mức cúp: 800-999
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 700
 • Được Promote nếu cúp lên trên 1000
 • Bonus: 1100 Gold + 1100 Elixir

Silver II

 • Mức cúp: 1000-1199
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 900
 • Được Promote nếu cúp lên trên 1200
 • Bonus: 1700 Gold + 1700 Elixir

Silver I

 • Mức cúp: 1200-1399
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1100
 • Được Promote nếu cúp lên trên 1400
 • Bonus: 2500 Gold + 2500 Elixir

Gold III

 • Mức cúp: 1400-1599
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1300
 • Được Promote nếu cúp lên trên 1600
 • Bonus: 3800 Gold +3800 Elixir

Gold II

 • Mức cúp: 1600-1799
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1500
 • Được Promote nếu cúp lên trên 1800
 • Bonus: 5700 Gold + 5700 Elixir

Gold I

 • Mức cúp: 1800-1999
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1700
 • Được Promote nếu cúp lên trên 2000
 • Bonus: 8500 Gold + 8500 Elixir

Crystal III

 • Mức cúp: 2000-2199
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 1900
 • Được Promote nếu cúp lên trên 2200
 • Bonus: 13000 Gold + 13000 Elixir

Crystal II

 • Mức cúp: 2200-2399
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2100
 • Được Promote nếu cúp lên trên 2400
 • Bonus: 19000 Gold +19000 Elixir

Crystal I

 • Mức cúp: 2400-2599
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2300
 • Được Promote nếu cúp lên trên 2600
 • Bonus: 29000 Gold + 29000 Elixir +200 Dark elixir

Master III

 • Mức cúp: 2600-2799
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2500
 • Được Promote nếu cúp lên trên 2800
 • Bonus: 43000 Gold + 43000 Elixir +300 Dark elixir
 • Trophy range: 2600 – 2799

Master II

 • Mức cúp: 2800-2999
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2700
 • Được Promote nếu cúp lên trên 3000
 • Bonus: 65000 Gold + 65000 Elixir +400 Dark elixir

Master I

 • Mức cúp: 3000-3199
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 2900
 • Được Promote nếu cúp lên trên 3200
 • Bonus: 80000 Gold + 80000 Elixir +500 Dark elixir

Champion

 • Mức cúp: 3200+
 • Bị demote khi cúp hạ xuống dưới 3100
 • Bonus: 10000 Gold + 100000 Elixir +600 Dark elixir
 • Trophy range: 3200+
 • Hãy cùng chúng tôi bình luận về bài viết này!

Free 1200 gems  Trong Game clash of clans.
Click vào đây để xem!
Free 1200 gems